Rodinné focení

Různě rostou naše větve.

Společné však máme kořeny.

Rodina je Tvůj kmen.

A já jeho podstatu zachytím na úplně "obyčejném" snímku.